ÅRSTALL:

2011-2012



BYGGHERRE:

STATSBYGG



LANDSKAPSARKITEKT:

LINK ARKITEKTUR LANDSKAP

 

GULATING LAGMANNSRETT

 

Sidestilt entreprenør på utomhusarbeidene utenfor
nybygget Gulating Lagmannsrett.

Arbeidene bestod av masseutskifting, VA-arbeider, store granittflater, granitttrapp, skifer- og brosteinsdekker.

Anlegging av grøntanlegg.

Utvikling av Omnitech+ AS