Skip to main content
Svein Boasson Svein Boasson Meny
Anleggs-
gartnerens råd

Her på anleggsgartnerens råd publisere vi nyttige råd for profesjonelle aktører i bransjen og interesserte privatpersoner. Vi er nå akkurat startet men følg med fremover, det kommer flere nyttige saker!

Ekstensive grønne tak behøver ikke å bare være bygget opp av sedummatter, men kan med fordel inneholde planter som er bedre tilpasset norsk klima og som er mer naturlikt enn rene monokulturer av sedumplanter. 

Enkle ekstensive tak har en grunn- og lett oppbygning, og ofte blir det brukt sedummatter. Hvis vi bruker litt ekstra jorddybde kan det med fordel etableres med mer varierte plantesorter. Takene kan da beplantes med planter som er bedre tilpasset det norske klimaet og som er mer naturlikt enn de rene monokulturer til sedummattene. Valgene er mange, en kan bygge opp både staude-, urte- og sedumtak. Vi har god erfaring med å etablere en kombinasjon av disse. Vi har bygget både på flate tak og skrånende tak.


I oppbyggingen av taket har vi benyttet produkter fra ZinCo, men det finnes flere leverandører. Viktig i forhold til oppbygningen er at vannet dreneres godt bort, samtidig som noe skal bli værende igjen i lagringskoppene i drensmatten. Vannet blir derfra tilført røtene via diffusjon. Noe vann blir også lagret i beskyttelsesmatten nederst mot tekkingen. 


Det legges opp til en minimumsoppbygging med jord/substrat, noen av takene med en tykkelse fra så lite som 70 mm. Jord/substrat som benyttes består av mye knust leca, tegl, samt humus og mineraler. Dette erfarer vi er et perfekt tilpasset vekstmedium, som er lett i vekt og som passer til plantesammensetningen.


Vegetasjonen er nøye utvalgt og består av forskjellige arter med lang blomstring og med variert preg gjennom vekstperioden. Under utvelgelse av stauder tar vi for oss hvilke planter som trives i tørre områder, som for eksempel i fjellet, bergknauser og grøftekanter. Vi får levert plantene som pluggplanter og vi beregner ca. 10 stk. per m2 for pluggplanter. For sedumklinger beregnes ca. 0,5 kg per m2. Vi har på våre prosjekter forsøkt med flere sorter, sammen med stiklinger av sedum av ulike sorter. Under er det listet opp noen av sortene vi har prøvd ut og vi ser fungerer:

 • Ryllik - Achillea.                                    
 • Markjordbær- Fragaria.                      
 • Tiriltunge-Lotus.                               
 • Prestekrage- Leuchantemum.             
 • Strandnellik- Armeria (kvit).              
 • Strandnellik - Armeria (raud).            
 • Dragehode - Dracocephalum.          
 • Flekkmure -Potentilla.    

 

Viktige momenter:

 • Sikre avløp og rotsikker tekking 
 • Taket er ofte vind og tørkeutsatt, så velg jord og planter som er tilpasset dette
 • Bruke riktig verktøyet og materialer, være nøye slik at tekkingen ikke blir skadet
 • Jord/substratet holdes 30 – 40 cm fra kanten. I dette området legges grus eller kulestein. Dette grunnet at vind vil danne turbulens her, dette tørker ut jorden og dermed trives ikke plantene her
 • Sikre deg mot fall under jobbing

 

For mer informasjon og tips kan dere sjekke ut vår leverandør på www.zinco.no.

 

 

Oppbygging
Oppbygging
Oppbygging teknisk
Enkel forklaring av oppbyggingen. 
Ferdig utlagt oppbyggin, før jordpålegg
Ferdig utlagt oppbygging, før jordpålegg.
Planting
Planting
Planting
Planting
Ferdig plantet
Ferdig plantet. 
Ferdig plantet.
Ferdig plantet. 

 

Taket er husets femte fasade, men ligger ofte ubrukt. Hvorfor ikke benytte det til hage?  Det er få begrensninger som ikke gir rom for en grønn oase på taket!

I planleggingen er det viktig å sjekke ut dimensjoneringen på huset og tyngden taket er konstruert for å tåle. Ut fra dette kan en planlegge hva og hvor mye som kan bygges.


På takhagen er det viktig å kunne lagre så mye regnvann som mulig. Dette er viktig for å redusere tilførselen og bruk av vann, og å effektivt kunne drenere bort overskuddsvann. For å få dette til må en bruke dreneringselementer, og det finnes flere ulike dreneringselementer som kan brukes.
 

Vi har benyttet produkter fra ZinCo på flere av våre prosjekter, men det finnes også andre leverandører med tilsvarende produkter. Det som er viktig her, er at drenselementet er dimensjonert for både å holde på vann og samtidig drenere bort overskuddsvann. Takhagen bidrar svært godt til å fordrøye regnvann i jorden og i den tekniske oppbyggingen, og bidrar dermed svært positivt til å «lette» trykket på våre sårbare avløps- og overvannsanlegg. På denne måten er takhager ett godt klimatilpassingstiltak.  

Hvis vi forutsetter en oppbygging der 500 kg er begrensingen, vil vi kunne bygge mye på et tak. Denne intensive oppbyggingen gir oss muligheter for å lage en flerfunksjonell hage med høy vannlagringsevne. Den tillater oss å realisere et stort spekter av konsepter og den egner seg godt til større bed og plantefelt av flerårige planter, du kan til og med bruke busker og trær. For å få en brukervennlig hage på taket er det viktig å gi plass for områder å oppholde seg. Dette er områder med faste dekker av for eksempel granitt, skifer eller rimeligere materialer som belegningsstein og treterrasser.  
 

Vi har bygget flere hager på tak, fra de urbane hagene til de mer private. Bildene under presenterer en av de urbane takhagene vi har bygget, dette er takhage som godt kan passe inn også på fellesanlegg som borettslag/sameier ol.


Denne takhagen er utstyrt med store plantekasser av cortenstål. Disse er sveist sammen og satt ned 10 cm under topp belegg. Drenselementer er lagt under det fastet dekket og går inn under kassene slik at vann blir tilført kassene, og samtidig at vannet også har mulighet for å dreneres bort. Plantekassene er beplantet med varierende vegetasjon, både stauder og busker. Noen av sortene vi har brukt er bøkehekk, klatreplanter, bergblom, solhatt, løytnantshjerte, lamøre, hjortetrøst og flere ulike typer prydgress. Til dekke har vi brukt skifer fra Alta som er lagt i grus. 

 

Viktige momenter å huske på:

 • Sjekke dimensjonering og belastning, taket må være relativt flatt
 • Sikre avløp og rotsikker tekking 
 • Taket er ofte vind og tørkeutsatt, så velg jord og planter som er tilpasset dette
 • Bruke riktig verktøyet og materialer, være nøye slik at tekkingen ikke blir skadet. 
 • For takhager er det ofte et beslag eller et rekkverk ytterst på kanten av taket, så da legger vi ofte til rette for hardføre planter også i randsonene av taket
 • Sikre deg mot fall under jobbing 

 

For mer informasjon og tips kan dere sjekke ut vår leverandør på www.zinco.no.

 

Takhage underbygging - kasser
Takhage under bygging - kasser

 

Takhage underbygging_drens_0
Takhage under bygging - drens
Takhage underbygging_kasser jordfylt
Takhage under bygging - kasser jordfylt
Takhage etter 1 år
Takhage etter 1 år
Takhage etter 1 år
Takhage etter 1 år
Takhage 4 år etter planting
Takhage 4 år etter planting
Takhage 4 år etter planting
Takhage 4 år etter planting
Takhage 4 år etter planting
Takhage 4 år etter planting

 

Design av Destillert Reklame
Utvikling av Omnitech+ AS